Logo

Müsbət-mənfi xüsusiyyətləri


Əqrəblər qədər həyatda ehtirasla yaşayan az insan vardır. Bu səbəblə onları ifadə edən söz "Arzulayıram” dır. Heç bir şeyi yarım buraxmazlar. Əqrəb gücləri gözlərindən oxunur. Mimikalarını idarə altında tutsalar belə, baxışları ilə sevgilərini ya da nifrətlərini ifadə edərlər. Duyğularına qapılsalar, təhlükəli ola bilərlər. Əqrəblər çoxbilmiş və özünü bəyənmiş insanları sevməzlər, onları alçaldaraq həddlərini bildirərlər. Öz bildiklərini oxuyaraq, uzlaşmağa yanaşmazlar. Həddindən artıq bir şəkildə şüphəcidirlər, asan inanmazlar amma inandıqları bir mövzunu da sonuna qədər inadla müdafiə edərlər. İşlərində səbir və diqqətlə çalışarkən, nümayişdən uzaq bir şəkildə işlərini edərlər. Özlərini yetiştirməmiş Əqrəblər, həyatın özlərini həyatın sadəliklərinə uyğunlaşdırıb, öz özlərinin yox oluşlarına səbəb olarlar. Cinsi əlaqə həyatlarında əhəmiyyətli bir yer tutar. Ölümü yeni bir başlanğıc olaraq qəbul etdikləri üçün ölümdən qorxmazlar.