Logo

Əqrəb bürcü


İç dünyanız və xarici tələblər eyni səviyyədə olacaq. İç dünyanızın sakit olması dinclik və səssizlik tapma arzularınızı ya da ictimai qarşılıqlı təsirin təminini asanlaşdırar.